מכרזים  |  مناقصات

vectorstock_30059728.jpg

מסמכים

download-512.webp
download-512.webp
download-512.webp
download-512.webp
download-512.webp
download-512.webp
download-512.webp

סטטוס מכרז

מס' מכרז

שם פרוייקט

סגור

4/2017

הנחת קו מים בשכונת

אבו עסל

סגור

2720-30/123995

חיבורי בתים ב

סגור

2720-30/16-4214

קווי ביוב באזור תעשייה שלב א'

סגור

2720-30/16-3993

החלפת קווי ביוב בגרעין יישוב א'

סגור

0627-30/16-3978

הנחית קווי בשכונת אלמשרוע ג'

סגור

0627-30/16-3977

הנחת קקוי ביוב בשכונת קורמטה

סגור

01/2018

קווי ביוב בשכונה הדרומית (אלביארה)